İl Tanıtım ve Geliştirme Programı’nın Amacı;

İllerimizin tanıtımı için çalışan kamu ve özel sektör kurum ve kuruşluları ile sivil toplum örgütlerinin yürüttükleri benzer çalışma ve faaliyetlerin güçlendirilerek iletişim süreçlerinin bütünlüklü şekilde ele alınması,

Oluşturulan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu ile il ve alt destinasyonların tanıtımı için hedefleri net, etkili ve sonuç odaklı çalışmaların iş birliğinde yürütülmesi ve verimliliğin artırılması,

İl ve alt destinasyonlarının markalaşma süreçlerinde sinerji yaratan faaliyetler yürütülmesi,

İl ve alt destinasyonlarının sunduğu turizm ürün ve deneyimlerin dijital evrende görünümünün artırılması ve içeriğin güncel tutulmasının sağlanması,

Sürdürülebilir destinasyon yönetimi ve pazarlama organizasyonu modeli oluşturulmasına temel oluşturulmasıdır.