İl Tanıtım ve Geliştirme Programı Hakkında

İllerimizde, Valiliklerimiz koordinasyonunda, Kamu ve Özel Sektör Kurum ve Kuruluşları, Turizm Sektör Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler vb. paydaşların katılımı ile İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulları tesis edilmektedir,

İl Kurul üyeleri arasında iyi niyet esasına dayalı iş birliğini korumak ve geliştirmek adına “Tanıtım ve Geliştirme İş Birliği Protokolü” imzalanmaktadır,

En az iki ayda bir kez toplantı yapacak olan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulları arasından, Protokollerini imzalayanların ilk kurul toplantıları yapılmaktadır. Kurulların ilk toplantılarında, ilin kısa vadeli planları netleştirilmekte, 5 önemli tanıtım unsuru belirlenmekte, Kurul üyelerine görev atamaları yapılmakta, aksiyon ve çalışma planı oluşturulmaktadır.

Programın sürdürülebilirliğine katkı vermesi ve çalışma biçimini kolaylaştırması amacıyla, itgp.tga.gov.tr web sitesinde yalnızca Kurul üyelerinin giriş yapabileceği dijital bir bilgi ağı oluşturulmaktadır.

itgp.tga.gov.tr platformunda; Kurul toplantı tutanakları, Kurul üyelerine atanan görevler, alınan aksiyonlar gibi çeşitli araçlar yer alacaktır. Böylece Programın çıktıları ve çalışma süreçleri takip edilebilir ve ölçülebilir olacaktır.

Programın önemli bir ayağını il Kurul üyelerinin ve diğer paydaşların eğitim içerikleri ile desteklenmesi oluşturmaktadır.

İl ve alt destinasyon paydaşlarının aynı noktadan ortak hedefe odaklanmalarını sağlamak, üyelerin ve diğer paydaşların bilgi ve donanımlarını artırmak, programın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için ihtiyaç duyulan alanlara ilişkin eğitimler planlanmaktadır.

Destinasyon pazarlaması ve yönetiminden rota oluşturmaya, dijital pazarlamadan kültür rotalarına kadar farklı konu başlıklarında planlanan eğitimler hem akademisyenler hem de konularında uzman kişiler tarafından verilecektir.

Eğitimler pilot illerden başlanarak online ve yerinde yapılacak olup, tüm illerin faydalanması için eğitim video kayıtları alınarak itgp.tga.gov.tr platformuna yüklenecektir.

İl Tanıtım ve Geliştirme Programı Örnek Tanıtım Uygulaması

İl Tanıtım ve Geliştirme Programı’nın uygulama örneği sürecinde pilot iller belirlenmiştir. Belirlenen pilot illerde, Bakanlık ve TGA tarafından örnek tanıtım faaliyet ve uygulanmalarına başlanmıştır.

Rotalar oluşturulmuş, rotaların ayrıntılı gezi programları yapılmıştır,

İl ve rota bazlı yurtdışı hedef pazarlar belirlenmiştir,

Yurtdışı için, GoTürkiye ile uyumlu, tüm rota/destinasyon/bölgelere uygulanabilecek çatı konsept geliştirilerek reklam kampanyası oluşturulmuştur, (go&visit/try/taste/see/dive/wander)

Reklam kampanyası için reklam filmleri, görselleri ve bannerları yaptırılmıştır,

Çeşitli mecralarda dijital reklam kampanyasına başlanmıştır,

GoTürkiye web sitesinde yer alan pilot İllerin sayfalarına yönelik, il bazlı farklılaşan hedef pazarlarda trafik kampanyası sürdürülmektedir,

Pilot iller için, yönetimleri daha sonra ilgili Kurul’a devredilecek olan; yurtdışı hedef kitleye yönelik @Go… ve yurtiçi hedef kitleye yönelik @Gezsen… Instagram hesapları açılmış ve yönetilmeye başlanmıştır,

Hesapların desteklenmesi için yurtdışı ve yurtiçi sosyal medya reklam kampanyasına başlanmıştır,

Devrin kolay yapılabilmesi için «Sosyal Medya Hesap Strateji ve Uygulaması» belgesi hazırlanmıştır,

Pilot illerden belirlenen rotalar için, müşavirlikler aracılığı ile tur operatörleri, influencer, kanaat önderleri ve medya mensubu davetleri yapılmış ve ağırlama programları gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

İl ve alt destinasyon paydaşlarının aynı noktadan ortak hedefe odaklanmalarını sağlayarak programın sürdürülebilirliğine katkısı olması amacıyla illerde ihtiyaç duyulan alanlara ilişkin eğitimler planlanmıştır. Destinasyon pazarlaması ve yönetiminden rota oluşturmaya, dijital pazarlamadan kültür rotalarına kadar farklı konu başlıklarında planlanan eğitimler hem akademisyenler hem de konularında uzman kişiler tarafından verilecektir.

Söz konusu eğitimlerin video kaydı alınarak ve tüm illerin faydalanması için itgp.tga.gov.tr platformuna yüklenecektir.